• Zadzwoń: +48 601 321 887, (95) 720 28 01
  • email: biuro@kancelariakolber.pl  

Wynagrodzenie

Minimalne stawki wynagrodzenia radcy prawnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.)

Według z treścią paragrafów w/w rozporządzenia, w sytuacjach nadzwyczaj uargumentowanych, gdy występuje za tym kondycja materialna lub rodzinna Klienta lub charakter sprawy, radca prawny może określić koszt odpłatności mniejszą aniżeli cena minimalna bądź wycofać się z odpłatności wogóle.

W okoliczności trwałej usługi prawnej honorarium przeprowadzone jest w postaci comiesięcznego ryczałtu (sporządzana jest wówczas na zakończenie każdego miesiąca faktura VAT), którego wielkość podlega od problematyki i charakteru świadczonej pomocy. W ramach stałej obsługi kwestii sądowych i wykonawczych radcy prawnemu przypada w udziale dodatkowe honorarium w formie wymierzonych kosztów zastępstwa procesowego, aczkolwiek należnych jedynie w sytuacji ich sprawnego ściągania od drugiej strony.

Radca Prawny Ryszard Kolber Gorzów Wlkp.